Může homeopatie fungovat jako prevence před vznikem určitého onemocnění?

Při homeopatické léčbě pacienta dochází k postupnému odstraňování problému po časové ose zpět a celkovému zlepšování jak zdravotního, tak psychického stavu pacienta. Tím dochází k posílení organismu a možnost prevence před nemocemi hrozícími v budoucnu.

Příkladem může být známá linie atopickému ekzému u dětí následovaného astmatem. Přerušením a odstraněním bludu způsobující tyto problémy můžeme zastavit prohlubování a přecházení problému na další orgány.