Jak probíhá homeopatické vyšetření a léčba?

Homeopatická léčba je založena na individuálním přístupu k pacientovi. Součástí toho je vstupní pohovor, během kterého se homeopat snaží získat o pacientovi co nejvíce informací jak o jeho fyzických problémech, tak také o jeho psychickém stavu. Tyto informace jsou následně zpracovány a slouží k výběru homeopatických léků.

Klasická homeopatie je založena na postupném odléčování pacienta v čase a prostoru, což znamená podávání homeopatik v čase nazpátek podle toho, jak se postupně on i daná patologie vyvíjela.