Můžete mi poradit homeopatický lék na chřipku, bolest v krku, průjem, … ?

Podávání homeopatik na daný problém či příznak je známkou alopatického přístupu a často také pramení z tlaku farmaceutických firem. V různých brožurách pak můžeme vyčíst celou řadu homeopatických preparátů doporučovaných na daný problém.

Při výběru homeopatických léků se ovšem nelze řídit jediným symptomem. K tomu, aby mohl být vybrán nejpřesnější lék a problém řešen, je nutné nashromáždit o pacientovi co nejvíce informací, jak o jeho dalších obtížích, tak jej také poznat i z psychické stránky. Před započetím léčby v klasické homeopatii je tedy nutné vést s pacientem homeopatický pohovor a ne pouhé paušalizování léků na jednotlivé symptomy.